Kelas & Subjek

Article Index

St. John's Institution mempunyai sebanyak 33 buah kelas disediakan untuk pelajar-pelajar Arus Perdana iaitu merangkumi pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Manakala bagi Pra-Universiti atau Tingkatan 6 pula sebanyak 7 buah kelas disediakan lengkap dengan kemudahan asas dan fasilit-fasiliti pembelajaran dan pengajaran yang sesuai.

Berikut merupakan antara kelas-kelas yang terdapat di SJI : 

Arus Perdana :

 Menengah Rendah

 • Tingkatan 1 - S, T, J, O, H, N,  - 6 Buah Kelas
 • Tingkatan 2 - S, T, J, O, H, N,  - 6 Buah Kelas
 • Tingkatan 3 - S, T, J, O, H, N,  - 6 Buah Kelas

 Menengah Atas

 • Tingkatan 4 - S, T, J, O, H, N    - 6 Buah Kelas
 • Tingkatan 5 - S, T, J, O, H, N    - 6 Buah Kelas

 

 

 

Pra-Universiti :

6 Atas 

 • 6AK1
 • 6AK2
 • 6AK3
 • 6AS1
 • 6AS2
 • 6AS3

 6 Bawah

 • 6BK1
 • 6BK2
 • 6BK3
 • 6BS1
 • 6BS2
 • 6BS3

 

 Bagi peringkat Menengah Rendah Kelas N dan K hanya ditawarkan kepada pelajar-pelajar Tingkatan 1 yang diterima masuk di bawah Program Kebitaraan (Niche Area) SJI sahaja. Di bawah program ini pelajar-pelajar yang cemerlang dalam subjek Matematik dan Sains akan ditempatkan di Kelas 1N manakala pelajar yang menyertai Pancaragam Sekolah ( SJI Naval Cadet Band ) akan ditempatkan di Kelas 1K. Kedua-dua kelas ini akan berada di Sesi Pagi seiring dengan Tingkatan 3-5.

 Berikut merupakan subjek-subjek yang ditawarkan di SJI :

 

Menengah Rendah :

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Kemahiran Hidup
 • Geografi
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam dan Moral
 • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Asas Sains Komputer*

 

Menengah Atas :

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Biologi
 • Fizik
 • Kimia
 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam dan Moral
 • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 • Perdagangan
 • Sains Komputer*
 • Maklumat lanjut mengenai pakej aliran sila ke laman Menengah Atas

 Subjek yang digelapkan dan mempunyai tanda * merupakan subjek yang baru diperkenalkan dan akan mula diajar bermula tahun 2017.