Program Mentor Mentee [Akademik]

Program mentor mentee merupakan sebuah program yang diadakan oleh Unit Bimbingan Kaunseling dan kerjaya St John's Institution. Program mentor mentee ini bermaksud mengubah pelajar untuk menjadi orang yang berguna kepada masyarakat dan perkataan mentor mentee ini membawa maksud seorang rakan yang boleh dipercayai,kaunselor atau guru.

Unit bimbingan Kaunseling dan kerjaya St John's Institution telah mengadakan Program Mentor mentee yang dijalankan pada setiap hari rabu minggu pertama setiap bulan.Program mentor mentee bermaksud mengubah seseorang peljar untuk menjadi orang yang berguna pada masyarakat.Perkataan mentor mentee membawa maksud seorang rakan yang bleh dipercayai,kaunselor atau guru.Mereka biasanya ditunjukkan kepada orang yang mempunayai banyak pengalaman.Ada kerja mempunyai "Program Mentoring" bagi membolehkan seseorang memimpin atau memandu orang baru mendapatkan nasihat dan bantuan yang diperlukan.